UVOD

 

DOBRO DOŠLI U “YOUPART DIGITALNI PRIRUČNIK”

YouPart Digitalni Priručnik za građansko vaspitanje i učešće u omladinskom radu nudi praktične materijale za sve koji rade sa mladima u ovim oblastima. Ovaj komplet alata je metodološki rezultat Erazmus+ projekta učešća mladih „YouPart: Angažovanje. Povezivanje. Osnaživanje“, jedinstvena saradnja udruženja i omladinskih radnika iz 12 organizacija iz šest zemalja: Austrije, Češke, Grčke, Italije, Slovenije i Srbije.

U Evropskoj godini mladih 2022, mladi Evropljani iz svih šest partnerskih zemalja pridružili su se YouPart-u, ne samo da bi razgovarali o učešću i pravima mladih, već da bi reči „angažovanje“, „povezivanje“ i „osnaživanje“ uneli u svoj život. Projekat je posebno bio usmeren na mlade koji nemaju pristup aktivnom učešću u donošenju odluka, čiji se glasovi manje čuju u društvu i politici – ali koji imaju mnogo toga da kažu. Najpre se, više od 150 učesnika, 13–24 godine, okupilo na lokalnim i nacionalnim radionicama. Nakon uvodnih radionica, 60 mladih ljudi, kao i omladinski radnici i predstavnika partnerskih organizacija imali su priliku a se sastanu na dve YouPart omladinske konferencije u Beču i Pragu. Upoznali su se licem u lice, razgovarali o idejama i radili na zahtevima koji su zatim upućeni donosiocima odluka na nacionalnom i evropskom nivou. Konačno, YouPart evropski zahtevi mladih predstavljeni su zainteresovanim poslanicima u Evropskom parlamentu u Briselu u decembru 2022. godine. 

Mnoge aktivnosti koje su korišćene i prilagođene tokom YouPart-ovih radionica i konferencija za mlade, uključene su ovde u YouPart digitalni priručnik. Ostale aktivnosti su isprobane i testirane od strane omladinskih radnika, u svakodnevnom radu sa mladima, učesnicima projekta, kao i njihovih kolega u okviru aktivnosti omladinskog radu u svih šest zemalja. Omladinski rad, sa svojim dobrovoljnim i pristupačnim okruženjima, tačno zna koji provereni saveti i trikovi su potrebni da bi se došlo do mladih i radio sa mladima, posebno sa onima koji su u mnogim aspektima u nepovoljnom položaju, tj. marginalizovani. Može biti izazovno podići svest i interesovanje za demokratske političke procese, omogućiti učešće u donošenju odluka i podržati građanski aktivizam. Iz tog razloga, sveobuhvatan set alata sa relevantnim metodama i aktivnostima može biti od velike pomoći. Tako je mnogo iskustva, znanja i povratnih informacija ušlo u pisanje YouPart Digitalnog priručnika od 2023. do 2024. kako bi se osigurala praktična relevantnost i praktični kvalitet njegovih jedinica.

 

KAKO KORISTITI YOU PART DIGITALNI PRIRUČNIK 

YouPart Digitalni Priručnik obuhvata 48 jedinica u pet poglavlja: ​​1. Teorija, 2.Enerdžajzeri, 3. Radionice i druge aktivnosti, 4. Metode, 5. Povratne informacije i evaluacija. U prvom poglavlju, komplet alata nudi teorijske smernice. Fokusirajući se na praktične jedinice u narednim poglavljima, kratki enerdžajzeri su uvek dobar uvod u radionice i druge duge aktivnosti, koje su predstavljene u poglavlju specifičnom za temu. Metode koje se mogu koristiti za različite teme nalaze se u četvrtom poglavlju. Konačno, ne treba propustiti metode povratnih informacija i alate za evaluaciju.

YouPart Digitalni Priručnik nudi uputstva za najbolje prakse klasičnih i inovativnih aktivnosti koje inspirišu nove, sveže implementacije. Predstavlja aktivnosti koje se mogu implementirati u zatvorenom i/ili na otvorenom i/ili digitalno; od nekih pristupačnih aktivnosti  koje zahtevaju malo pripreme i ponekad se mogu organizovati u kratkom roku, do radionica koje se mogu odvijati tokom nekoliko dana.

Ako kliknete na jedinicu, bićete preusmereni na veb lokaciju sa preglednim informacijama i preuzimanjem PDF-a. Odgovarajući PDF sadrži sve informacije sa detaljnim uputstvima korak po korak. Specifikacije o starosti, veličini grupe i trajanju (u minutima) aktivnosti služe kao osnova za orijentaciju, ali naravno nisu uklesane u kamenu. Mnoge aktivnosti se mogu kombinovati i modifikovati po potrebi. Modularna struktura YouPart Digitalnog Priručnika poziva vas da dobijete inspiraciju za dizajn sopstvene radionice.

 

Bez obzira da li se radi o učešću mladih na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili evropskom nivou, autori su uvereni da YouPart Digitalni Priručnik ima šta da ponudi za svakoga.

Teorija

U ovom poglavlju, 4 jedinice naglašavaju preseke između participativnih pristupa u radu sa mladima, inkluzije i digitalnih alata, koji su ugrađeni u globalni kontekst Ciljeva održivog razvoja (COR). Ističemo potrebu uključivanja i osnaživanja mladih iz svih sfera života, posebno ugroženih grupa.

Pogledajte specifične modele učešća mladih koji se odvijaju u analognom i digitalnom prostoru. Predstavljeni pristupi podržavaju refleksiju i procenu različitih nivoa i kvaliteta učešća.

Katalog  Inkluzije navodi strategije i faktore uspeha za uključivanje i učešće mladih ljudi koji su pogođeni socijalnom isključenošću.

U predmetnoj jedinici je predstavljen značaj digitalnog omladinskog rada za učešće mladih. Naglašava potrebu za digitalnim kompetencijama i svešću o digitalnom jazu za odgovorno učešće.

Četvrta celina daje pregled COR-a u vezi sa obrazovanjem za globalno građanstvo. U narednim poglavljima o radionicama i metodama naći ćete, tj. inspiraciju o tome kako se sa mladima uspešno baviti ciljevima održivog razvoja.

Participacija

Dokument naglašava važnost participacije mladih, što je podržano od strane međunarodnih konvencija i raznih modela participacije.

Mehr

Katalog inkluzije

Katalog za uključivanje mladih u riziku u procese donošenja odluka naglašava poverenje i podršku zasnovanu na potrebama.

Mehr

Digitalni omladinski rad

Digitalni omladinski rad je neophodan za podršku i zaštitu mladih u svetu koji karakterišu digitalni mediji.

Mehr

Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja su deo razvojnog plana koji se zove Agenda 2030 za održivi razvoj, usvojena od strane Ujedinjenih nacija.

Mehr

Enerdžajzeri

Neki kažu da dobar dan počinje dobrim doručkom - i osmehom. Kažemo da dobra radionica počinje dobrim enerdžajzerima – i osmehom. U ovom poglavlju ćete pronaći aktivnosti koje će zaista sve pokrenuti na zabavan način. Oni brzo pomažu da se razbije led između učesnika i/ili da se formiraju grupe.

5 prstiju

Glavni cilj ove uvodne aktivnosti je da se učesnici upoznaju na zabavan i opušten način.

Mehr

Brojanje delova

Razigran način za nasumično formiranje grupa.

Mehr

Pokretanje dlana i igra pljeskanjem

Zabavna aktivnost u parovima koja pomaže ljudima da se kreću i fokusiraju jedni na druge u parovima jer je potrebna dobra koordinacija pokreta u paru.

Mehr

Žive figure

Urnebesna "kontakt" igra u kojoj je "vajanje" izvedeno nasumično, što rezultira grimasama, haosom i smehom.

Mehr

Gestovi pozdrava

Razigrana uvodna aktivnost za formiranje grupe uz muziku.

Mehr

Pogodite lidera

Ovo je aktivirajuća igra pogađanja koja je pogodna i za velike i za male grupe.

Mehr

Ko je varalica?

Zabavna, dinamična igra za formiranje grupe koja pomaže u obezbeđivanju raznolikosti grupe.

Mehr

RADIONICE I DRUGE AKTIVNOSTI

Nakon što smo započeli sa upoznavanjem i enerdžajzerima, pređimo na ključne aktivnosti. U ovom poglavlju ćete pronaći tematske radionice i aktivnosti: od kreativnih ideja za medijsko obrazovanje do inspiracije za građanski angažman. Isprobana i testirana uputstva korak po korak pozivaju vas da isprobate. Međutim, dozvoljavaju i da se neke aktivnosti kombinuju na nove načine, npr. kao delovi radionica ili kao programske stavke u različite dane. Saznajte više klikom na ovih 16 jedinica.

I ja oblikujem svet

Cilj ove radionice je da podstakne mlade ljude da istraže veze između njihovih svakodnevnih života i globalnih procesa.

Mehr

Kako glasati?

Cilj ove aktivnosti je da demokratski izborni proces pretvori u zanimljivo iskustvo.

Mehr

Promeni slogan, promeni imidž

Ova medijsko-obrazovna aktivnost je osmišljena tako da angažuje kroz političke slogane i politički imidž na kreativan, kritički i razigran način.

Mehr

Napravite svog virtuelnog političara

Kreativna radionica za diskusiju o politici i političarima, opštim mestima i njihovim negativnim i pozitivnim aspektima.

Mehr

Stvaranje sveta

Ova aktivnost je osmišljena da podstakne mlade ljude da prodube svoje znanje o medijima i politici zamišljajući različite svetove kroz apstrakciju.

Mehr

Da, možeš da učestvuješ!

Ovaj informativni događaj sa elementima radionice ima za cilj da pozove mlade ljude da učestvuju u projektu participacije mladih.

Mehr

Radionica umrežavanja

Ova radionica ima za cilj da pruži mladima mogućnost da smisle ideje za buduću saradnju.

Mehr

Grupno oslikavanje murala

Grupna aktivnost s mladim ljudima na legalnom javnom prostoru (ili na zidu omladinskog centra) u cilju podizanja svesti o konkretnoj temi.

Mehr

Budimo glasni!

U ovoj radionici učesnici uče o Ciljevima održivog razvoja i promišljaju koji od njih su najvažniji.

Mehr

Lokalne akcije za globalne promene

Kratke smernice za podršku mladima u planiranju i organizovanju lokalnih akcija o globalnim izazovima.

Mehr

Magični rast

Kratka razigrana aktivnost o potrebi za saradnjom koja odražava apsurd neograničenog ekonomskog rasta.

Mehr

Radionica o volontiranju

Cilj ove radionice je da se mladi informišu o vrednostima volontiranja kako bi ih to podstaklo na volontiranje.

Mehr

Šetnja gradom za mlade

Kroz ovu radionicu koja je prilagođena mladima učesnici se upoznaju sa gradom domaćinom.

Mehr

Put u zemlju jednakosti

Grupna aktivnost koja promoviše razumevanje i poštovanje rodne jednakosti i pravde na kreativan način.

Mehr

Vođenje i praćenje

Aktivnost primenjenog pozorišta ima za cilj da obezbedi iskustveni proces koji podstiče mlade da razmišljaju o liderima i sledbenicima.

Mehr

Kako prezentovati

Radionica kroz koju je istražuju razne vežbe koje pomažu učesnicima da se osećaju samopouzdano i prijatno dok prezentuju pred velikom publikom.

Mehr

Metode

Već imate temu na kojoj biste želeli da radite sa mladima, ali još uvek tražite pravi metod – onlajn i/ili oflajn. U ovom poglavlju ćete sigurno pronaći odgovarajući metod za svoje okruženje: od klasičnog facilitiranog grupnog rada do inovativnog razmišljanja i kreativnog igranja uloga. Pogledajte ovih 15 jedinica.

Sortiranje karata

Razvrstavanje karata je istraživačka metoda koja je korisna za sticanje vrednih uvida u to kako se mladi ljudi organizuju i daju prioritet informacijama.

Mehr

Digitalni storiteling

Digitalni storiteling je predstavljanje teme pomoću multimedije u kombinaciji sa naracijom.

Mehr

Svetski kafić

Svetski kafić je interaktivna metoda koja promoviše otvorene razgovore i kolektivnu inteligenciju unutar velike grupe.

Mehr

Grupni rad sa fasilitatorom

Ovo je kolaborativni metod koji uključuje organizovanje pojedinaca u male grupe, vođene fasilitatorom.

Mehr

Igra slikama

Ova metoda koristi slike za razmišljanje o nekoj temi.

Mehr

Da, i...?

Metoda za razmišljanje o temi o kojoj želite da razmišljate i početak stvaranja osećaja zajedništva među učesnicima.

Mehr

Diskusija okruglog stola

Ovo je metoda grupnog razgovora gde neki od učesnika vode diskusiju u centru dok ostali posmatraju sa strane.

Mehr

6-3-5 Metoda

Tehnika 6-3-5 je aktivnost promišljanja. Omogućava učesnicima da u kratkom vremenskom periodu predlože veliki broj ideja.

Mehr

Fokus grupa o omladinskim politikama

Ovaj metod ima za cilj prikupljanje podataka o stavovima, mišljenjima i iskustvima mladih u vezi sa lokalnim omladinskim politikama.

Mehr

Dinamička debata

Ova metoda podstiče učesnike da izraze svoje stavove i započnu debatu o odabranoj temi.

Mehr

Virtualne razmene

Ova aktivnost omogućava onlajn diskusije među učesnicima na različitim geografskim lokacijama, sa fokusom na dijalog.

Mehr

Vremenska linija

Ova aktivnost oslikava istorijski razvoj društvenih pokreta, institucija i prava na kreativan način.

Mehr

Igranje uloga

Ovo je participativni metod koji podstiče angažovanje i aktivno uključivanje učesnika preuzimanjem različitih uloga.

Mehr

3 varijacije kviz igara

Aktivirajte male i velike grupe mladih kroz kvizove da biste podstakli timski rad i kreativnost: onlajn, van mreže i na otvorenom.

Mehr

Smernice za omladinski parlament

Osnovne smernice za osnivanje i sprovođenje omladinskog parlamenta.

Mehr

Povratne informacije i evaluacija

Evaluacija u radu sa mladima se odnosi na procenu i merenje uticaja omladinskih programa i aktivnosti na mlade. To uključuje prikupljanje podataka, njihovu analizu i korišćenje nalaza za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta programa rada sa mladima.

To je suštinski aspekt rada sa mladima, jer pomaže da se osigura da su programi efikasni i da zadovolje potrebe mladih ljudi. Kontinuiranim evaluacijom i unapređenjem programa rada sa mladima, možemo bolje podržati razvoj i dobrobit mladih u našim zajednicama.

 

Da biste efikasno izveštavali i koristili nalaze evaluacije, važno je jasno razumeti istraživačka pitanja i ciljeve, kao i ciljnu publiku za nalaze. Korišćenjem promišljenog procesa evaluacije, programi rada sa mladima mogu osigurati da imaju značajan i pozitivan uticaj na živote mladih ljudi.

Pismo sebi

Pismo sebi može biti kreativan način za sprovođenje pre- i post-evaluacije programa rada sa mladima, npr. radionica, treninga i sl.

Mehr

Digitalna evaluacija

Metoda digitalne evaluacije omogućava razmenu povratnih informacija u realnom vremenu i čuva anonimnost učesnika.

Mehr

Glas fotografije

Glas fotografije je participativni istraživački metod koji možemo koristiti kao inovativni alat za evaluaciju na kraju programa rada sa mladima, npr. radionica.

Mehr

Pre i posle

Pre i posle predstavlja alat za anonimnu evaluaciju, tj. za procenu da li su očekivanja učesnika ispunjena tokom aktivnosti i za pružanje povratnih informacija o ukupnom iskustvu nakon rada sa mladima.

Mehr

Šetnja kroz galeriju

Kroz ovu aktivnost učesnici štajući kroz prostor i odlučivanjem za različite opceij mogu da izraze svoje mišljenje ili svoje preferencije, te dajući specifične povratne informacije.

Mehr

Šaka

Ovaj metod se može koristiti na kraju aktivnosti, radionice ili seminara – učesnici pojedinačno razmišljaju o onome što su naučili.

Mehr

Partneri na projektu

Odricanje odgovornosti

Finansira Evropska unija. Izneti stavovi i mišljenja su, isključiva su odgovornost samo autora i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije ili Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), te ni Evropska unija ni EACEA ne mogu biti odgovorne za njih.

CC BY-NC-SA: This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.